امریکا تفنگ است

پشتیبانی شده توسط Opinion Op Ed Columnist آمریكا آیا GunCharles M BlowFEB 25 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن پنجره اصلی داستان magnum magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer مقداردهی اولیه تابع عکس var قطعه قطعه storyHeader var HTML عنوان header headMeta mediaActionOverlay supportedBy var story doc document getElementById story var adAggro window magnum