5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

دروغ، سوءاستفاده و نابودی

پشتیبانی شده توسط Opinion Op Ed ColumnistLie Exploit و DestroyCharles M BlowFEB 8 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن صفحه اصلی داستان مقدمه پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var قطعه قطعه storyHeader var HTML عنوان header headMeta mediaActionOverlay پشتیبانیBy var story document getElementById story var adAggro window m