5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

ملانا دانست

آگهی های تبلیغاتی پشتیبانی شده توسط چارلز M BlowMelania KnewImage رئیس جمهور Trump و همسرش Melania خروج نیروی هوایی یکی در تاریخ 2 مارس CreditAl Drago برای نیویورک TimesImageBy چارلز M BlowMarch 11 2018 America America بیا در شما می توانید جدی حادثه در حال اجرا بر رئیس جمهور ستاره پورنو و بازپرداخت است بنابراین ناله و تردید می کند که می تواند به سادگی در فهرست گسترده ای از بدبختی های بدبختانه غم انگیز زنانه افزوده شود. حتی این خیانت که بیشتر من را مزاحم می بیند، این را به عنوان مسئله ای بین همسران و شخص دیگری درگیر می دانم ما در خارج از